ෂිම්ස්

  • Customized Stainless steel thin flat whasers shims

    අභිරුචි කළ මල නොබැඳෙන වානේ තුනී පැතලි වේසර් ෂිම්

    ද්‍රවයක පීඩනය අඩු කිරීමට හෝ එහි ප්‍රවාහය සහ ප්‍රවාහයේ දිශාව වෙනස් කිරීමට එහි ගමන් කිරීම පාලනය කරන උපකරණයකි

    මැක්ස් ඔටෝ විසින් සාදන ලද ෂිම් සාමාන්‍යයෙන් SK4, SK5,C20 සහ C100 ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි. එය Tenneco, kyb, Showa, KW වැනි බොහෝ ප්‍රසිද්ධ කම්පන අවශෝෂක නිෂ්පාදකයින් සඳහා අලෙවි කර ඇත.

    100 pcs වැනි කුඩා MOQ අපට පිළිගත හැකිය, විශාල ප්‍රමාණ සඳහා අපට විශේෂ වට්ටමක් ලබා දිය හැකිය.