කොයිලෝවර් සහ වායු අත්හිටුවීම

  • German Quality ChinaPrice Monotube Damping adjustable coilover

    German Quality ChinaPrice Monotube Damping වෙනස් කළ හැකි coilover

    දඟරයට කම්පන අවශෝෂකයේ උස සහ අභ්‍යන්තර තෙම්පරාදු කිරීමේ බලයේ ප්‍රමාණය නිදහසේ සකස් කළ හැකි අතර, එමඟින් වාහනයේ උස සහ අත්හිටුවීමේ දෘඪතාව අනුව වාහනය එහාට මෙහාට මාරු කළ හැකි අතර එය අතිශයින් ඉහළ ක්‍රීඩා හැකියාවක් ඇත. නම්යශීලී බව.