පිස්ටන් සැරයටිය

  • Shock Absorber use Chrome Plating Piston Rod

    කම්පන අවශෝෂක ක්‍රෝම් ප්ලේටින් පිස්ටන් රොඩ් භාවිතා කරයි

    පිස්ටන් සැරයටිය ප්‍රධාන වශයෙන් හයිඩ්‍රොලික් වායුමය, ඉංජිනේරු යන්ත්‍රෝපකරණ, පිස්ටන් සැරයටිය සමඟ මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය, මාර්ගෝපදේශක කුළුණු ප්ලාස්ටික් යන්ත්‍රෝපකරණ, ඇසුරුම් යන්ත්‍ර, මුද්‍රණ යන්ත්‍රෝපකරණ, රෝලර්, රෙදිපිළි යන්ත්‍රෝපකරණ, අක්ෂය සහිත ප්‍රවාහන යන්ත්‍රෝපකරණ, රේඛීය දෘශ්‍ය අක්ෂය සමඟ රේඛීය චලිතය සඳහා භාවිතා වේ.