යතුරුපැදි කම්පන අවශෝෂක

 • Competitive Price C100 rx100 rear and front motorcycle shock absorber

  තරඟකාරී මිල C100 rx100 පසුපස සහ ඉදිරිපස යතුරුපැදි කම්පන අවශෝෂක

  ඉදිරිපස දෙබලක පිටත නළය ඇලුමිනියම් AC2B-F, මතුපිට කුඩු ආලේපනය හෝ පින්තාරු කිරීම භාවිතා කරයි
  අභ්‍යන්තර නල නිකල් + ක්‍රෝම් ආලේපනය, ද්‍රව්‍ය 37Mn5
  - හායි ආතන්ය කාර්ය සාධනය ඉදිරිපස දෙබලක කම්පන
  Plus, විශේෂ මතුපිට ප්රතිකාරය කල්පැවැත්ම සහ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීමයි.
  -සියලු ඇතුල් කිරීම් කම්පන ආරක්ෂා කිරීමට සහ පිරිසිදුව තබා ගැනීමට සවි කර ඇති රබර් සපත්තු සමඟ පැමිණේ